Zeotech viheriölannoitteet

Zeotech Minin etu on hidas ravinteiden vapautuminen erinomaisen tuloksin värissä, kasvussa ja viheriön peliominaisuuksissa.

Zeotech Mini on greenin kokoinen lannoite, suunniteltu erityisesti golfviheriöille. Siinä on käytetty italialaista Zeoliittia, Zeotech 300:aa, vulkaanista mineraalia ravinteiden kuljettajana. Zeotech 300:lla on hyvin korkea kationinvaihtokapasiteetti ja se pystyy pidättämään typpeä ja kaliumia kiderakenteensa sisään ja lopulta vaihtaa niitä juurille. Zeotech Miniin on yhdistetty NPK, magnesium, rikki ja rauta täydellisellä reseptillä.

Zeotech Mini on täydellisen eko-yhteensopiva; se rajoittaa merkittävästi ravinteiden hukkaa, joka aiheutuu vuotamisesta ja haihtumista. Vaihtaen kalkkia liukenemattomiin fosfaatteihin, Zeotech Mini lisää fosforin saantia ja muuntuu elinvoimaiseksi juurenkasvuksi (erityisesti ilmauksen jälkeen) ja parantaa siemenien itämistä perustamisen yhteydessä.

Zeotech Formula GP mini lannoitteet sisältävät suuria määrän erilaisia biostimulantteja: humiinihappoja ja rautaligniinisulfonaatteja. Nämä yhdisteet auttavat nurmea saavuttamaan parhaimman kasvun ja samalla puolustuskyvyn ympäristön aiheuttamalle stressille. Ne toimivat maaperän mikrobitoiminnan stimuloijina sekä orgaanisina kelaatteina. Se lisää kasvin kykyä imeä ravinteita, parantaa maaperän kationinvaihtokykyä ja vedenpidätystä synenergisesti Zeotech 300® zeoliitin kanssa.

Zeotech Mini: laatua rakeena, yksi kerrallaan

Emme pystyisi tuottamaan parempaa greenin kokoista lannoitetta kuin Zeotech Mini. Halusimme niistä raekooltaan homogeenisiä ja helposti liukenevia, ja siten olevan heti kasvien käytettävissä / imettävissä. Halusimme raekoon olevan 0.8-1.2 mm, jotta se helposti dispergoituu.

Zeotech Minin edut

  • Erinomainen väri ympäri vuoden
  • Täydellinen pallonvierintä
  • Täydellinen estetiikka: tiheys, hienous, homogeenisuus
  • Hyvin tasapainoinen kasvu 7 ja 12 viikon välillä
  • Ei kärventymis- tai palamisriskiä edes tupla-annostuksella
  • Vähittäinen ja tasainen kasvu rajoitetulla leikkaamisella