Tuotteet ja hoidot

Kasvien Biostimulantit ja maan mikrobiset rokotteet

Nykyaikaiseen nurmen hoitokäytäntöön kuuluu hyvin matala leikkuukorkeus, jatkuva hiekkadressaus ja agressiivinen kuidun kontrollointi mekaanisesti sekä ilmausoperaatioita. Nämä yhdistettynä mahdollisimman pitkään pelikauteen aiheuttaa nurmikasville ja juurikerrokselle ylenmääräistä fyysistä kulutusta, altistumista ympäristön stressille sekä hidastaa palautumista.

Nurmen valmisteluoperaatiot pelaamista varten häiritsevät nurmikasvin fysiologisia prosesseja. Tällä häirinnällä harhautetaan kasvin metabolian tuottama energia lisäämään lehtikudosta juuren kasvattamisen kustannuksella. Energiaköyhästä juuristosta tihkuu vähemmän ravintoa alati pienenevälle mikrobikannalle. Pienentynyt mikrobipopulaatio taas johtaa alentuneeseen vastustuskykyyn kasvitauteja vastaan.

Yksinkertaisesti nurmen leikkuu, erityisesti hyvin lyhyeksi leikkaaminen, voi estää nurmen juurelta ravinteiden oton. Siitäkin huolimatta, että maaperäanalyysi näyttäisi ravinteita olevan reilusti saatavilla. Yleensä nurmen hoitokäytännöt suosittelevat lannoitteiden käyttöä vastatoimeksi rasitusta vastaan. Suositus tehdään ymmärtämättä elintärkeää eroa lannoittamisen ja nurmen ravitsemisen välillä.

ATBion hoidot räätälöidään lisäämään maan mikrobipopulaatiota sekä stimuloimaan nurmikasvin fysiologisia ja metabolisia toimintoja. Kun fysiologiset ja metaboliset komponetit saadaan toimimaan yhdessä tuloksena on korkealaatuinen ja uusiutuva nurmipinta. BioNutrition hoidot säilyttävät nurmikasvin energiatasapainon ja tehostavat maaperän mikrobien populaatiota sekä aktiivisuutta.

Hoitojen hyötyjä ovat:

  • Ravinteet tulevat kuljetetuksi juurille, josta seuraa suurempi juurimassa
  • Kasvin oma puolustuskyky aktivoituu, joka vähentää torjunta-aineiden tarvetta
  • Maaperän mikrobien määrä lisääntyy, jolloin nurmikasville on enemmän ravinteita saatavilla ja
    lannoitteita tarvitaan vähemmän
  • Jäykempi, ylöspäin suuntautuva korsi ja tuloksena korkeampilaatuinen pelinurmi