Kasvien Biostimulantit ja maan mikrobiset rokotteet

ATBio on luonut BioNutrition ohjelman, joka tasapainottaa kasvualustan biologiset, kemialliset ja
fysikaaliset ominaisuudet. Se kiinnittää huomion kolmeen ongelmaan, jotka johtuvat nurmen hoidosta synteettisillä lannoitteilla ja torjunta-aineilla:

Ongelma

Ratkaisu

Maaperän rakenne on vahingoittunut ja ravinteiden saatavuus heikentynyt.

Kuntoutetaan maaperää ja ylläpidetään tervettä kasvuympäristöä.

Lannoitteiden lisääminen on johtanut kapeaan juurikerrokseen ja kuitukerroksen kasvuun.

Annetaan ravinteita maaperän mikrobeille ja parannetaan nurmen fysiologiaa.

Pelipinta on hidastunut, jonka aiheuttaa kasvisolujen heikentynyt rakenne.

Vahvistetaan nurmen kasvikudosta jäykän ja ylöspäin kasvavan nurmen saavuttamiseksi.

BioNutrition valjastaa ja energisoi nurmen luonnollista metaboliaa ja mikrobien toimintaa
juurikerroksessa. Tuloksena kestävä, korkealaatuinen ja nopeapintainen pelialusta, joka palautuu
käytöstä nopeasti sekä uudistuu mekaanisesta vahingoittumisesta huolimatta.

  • Nopea ja kestävä perusta uusille golf- ja jalkapallokentille
  • Kustannussäästöt syntyvät vähentyneestä kastelusta sekä lannoitteiden ja
    tuholaismyrkkyjen pienentyneestä käytöstä
  • Pelialusta paranee tehostuneen kasvimetabolian ja maaperän mikrobien toiminnan
    ansioista
  • Ympäristön kuormitus pienenee, koska synteettisten lannoitteiden tarve vähenee

Uudistumiskykyinen ja korkealaatuinen nopea pelipinta on mahdollista saavuttaa ainoastaan kun
maaperän mikrobiologia ja nurmikasvi työskentelevät yhdessä molempien terveyden ja elinvoiman eteen.